Monday, 28/09/2020 - 11:52|
Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

     Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Mùng 2 tháng 9; nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được trong năm học qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm năm học mới; được sự cho phép của UBND tỉnh, ngày 16/8/2018, Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đến dự Hội nghị với ngành giáo dục có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.

      Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Mùng 2 tháng 9; nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được trong năm học qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm năm học mới; được sự cho phép của UBND tỉnh, ngày 16/8/2018, Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đến dự Hội nghị với ngành giáo dục có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.

quoc1 copy copy

Ông Hà Thanh Quốc - GĐ Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

 

          Trong năm học qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành và các địa phương; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Đã triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung trong Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

1. Phát triển quy mô mạng lưới trường lớp hợp lý, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân

     Hệ thống mạng lưới trường lớp ở các cấp học, bậc học tiếp tục được phân bố hợp lý trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Hiện nay, toàn ngành có 824 trường (MN: 276, TH: 274, THCS:218, THPT: 56), so với năm học 2016-2017, MN tăng 9 trường, tiểu học giảm 01 trường, THPT tăng 01 trường; với 336.969 học sinh. Quảng Nam là tỉnh có quy mô trường, lớp học sinh tương đối lớn so với các tỉnh thành trong cả nước (Chi tiết theo bảng phụ lục đính kèm).

     Năm học 2017-2018, đã đưa vào sử dụng Trường THPT Hồ Nghinh, Duy Xuyên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường THPT Võ Chí Công ở vùng biên giới huyện Tây Giang để đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2018-2019. Công tác phát triển giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc đã được quan tâm đúng mức, với hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Hiện nay, các địa phương, đơn vị đang rà soát, xây dựng kế hoạch sắp xếp lại hệ thống trường lớp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương, Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thực hiện tốt công tác tham mưu; phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW

     - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1666/KH-UBND ngày 04/4/2018 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

     - Hiện nay, Sở GDĐT đã trình UBND tỉnh các đề án: "Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đáp ứng yêu cầu tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới"; đề án "Phổ cập bơi và phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020"; dự án " Đầu tư trang thiết bị phòng học cho các trường phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam đến năm 2025"; đề án "Sữa học đường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2022".

     - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Qua các lớp bồi dưỡng chính trị hè nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

     - Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ xét tuyển đối với viên chức THPT và thi tuyển đối với viên chức giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS và viên chức khác (lưu trữ viên và thư viện viên) năm 2017. Kỳ thi tuyển, xét tuyển đã diễn ra công bằng, khách quan và đã tuyển chọn được 110 giáo viên THPT và 1315 giáo viên MN, TH, THCS và viên chức khác có chất lượng để bổ sung vào đội ngũ viên chức giáo dục tỉnh nhà. Đặc biệt, kỳ thi diễn ra hết sức nghiêm túc, không có tình trạng tiêu cực xảy ra, việc phân bổ giáo viên trúng tuyển theo hình thức giáo viên tự chọn trường đã được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá rất cao công tác tổ chức của Sở GDĐT.

     - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính liên quan đến ngành giáo dục ở cấp tỉnh (67 thủ tục), cấp huyện ( 36 thủ tục) và cấp xã (05 thủ tục) tại Tờ trình số 113/TTr-SGDĐT ngày 21/6/2018 của Sở GDĐT. Khi Quyết định này ban hành sẽ thay thế Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 17/5/2017. Hiện nay, 53/53 (100%) thủ tục hành chính của Sở GDĐT đã được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư của tỉnh. 100% thủ tục hành chính đã được công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO. Đây là nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện cải cách hành chính của ngành năm học năm qua.

- Phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức tốt và tham gia đạt hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao: Tham gia giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam, đoạt giải Nhì toàn đoàn; đoạt Nhất đôi nữ Giải Bóng bàn; Nhì toàn đoàn Giải Cầu lông và giải Nhì toàn đoàn Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam năm 2018; tổ chức thành công giải Bóng đá Nhà giáo và Người Lao động ngành giáo dục năm 2018.

3. Thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục.

     Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo của Sở những năm qua. Hiện nay, đội ngũ cán bộ giáo viên 28049 người (Trong đó, CBQL: 1888, GV: 21.300, NV: 4861), đảm bảo tỉ lệ giáo viên trên lớp theo quy định. Chất lượng đội ngũ được nâng lên, toàn ngành có 05 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh và 240 thạc sỹ. Ở cấp học Mầm non có 59,6% GV trên chuẩn; Tiểu học : 87%; THCS: 58% và THPT: 8,2%.

      Sở GDĐT đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho đội ngũ: Tổ chức tập huấn chuyên môn đến tất cả cán bộ quản lý và giáo viên THPT trên địa bàn tỉnh, sau khi tập huấn có tổ chức kiểm tra, khảo sát giáo viên. Đây là hoạt động đổi mới mà những năm trước đây chưa thực hiện được. Hoạt động này đã làm chuyển biến rất lớn đến ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

     Sở GDĐT đã thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn các chức danh lãnh đạo, quản lý trực thuộc Sở GDĐT (Năm học 2017-2018 đã luân chuyển 27 kế toán khối THPT theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ; luân chuyển bổ nhiệm 31 cán bộ quản lý giáo dục; điều hòa hơn 100 giáo viên giữa các cơ sở giáo dục trực thuộc)

4. Thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục

     - Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ được duy trì tốt. Tính đến cuối năm 2017 có 18/18 huyện, thị xã, thành phố, 244/244 xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và công tác xóa mù chữ.

     Tổng kinh phí đầu tư sửa chữa, mua sắm thiết bị khối trực thuộc 76,8 tỷ (đã phân bổ 74,924 tỷ, đạt tỉ lệ 97,7%). Trong đó, tập trung đầu tư xây mới 14 công trình và sửa chữa 04 công trình vệ sinh; mua sắm 15 phòng máy vi tính, đóng mới 4.206 bộ bàn ghế học sinh, 290 bộ bàn ghế giáo viên, 217 bảng đen; sửa chữa các công trình xuống cấp 40 trường (trong đó có 06 trường đang xây dựng chuẩn). Riêng kinh phí xây dựng trường THPT đạt chuẩn đảm bảo lộ trình: Năm 2018, dự kiến xây dựng 6 trường THPT đạt chuẩn (THPT Cao Bá Quát, PTDTNT Nước Oa, THPT Lê Qúy Đôn, THPT Trần Văn Dư, THPT Phan Bội Châu, THPT Lương thế Vinh ), dự trù kinh phí sửa chữa 12.237 triệu đồng và mua sắm trang thiết bị: 3.550 triệu đồng. Mua sắm ban đầu cho trường THPT Võ Chí Công 1.263 triệu đồng.

     Tổng hợp số liệu về kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2018: 33,24 tỉ đồng (trong đó vốn ODA: 5,7 tỉ VNĐ). Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ (giá trị khối lượng thực hiện): 21,431tỉ đồng (trong đó KL của vốn ODA: 1,715 tỉ đồng). Kết quả huy động và giải ngân vốn đầu tư trong kỳ: 21,2152 tỉ đồng (trong đó vốn ODA: 5,0542 tỉ đồng).

     - UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư từ nguồn kiên cố hóa với tổng kinh phí 201.662 triệu, trong đó vốn TPCP 197.808 triệu, đã phân bổ 178.030 triệu với quy mô 313 phòng, đang tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng. Hiện nay, việc phân bổ vốn CTMT còn chậm nên đơn vị phải tổ chức chuyển số dư thực hiện vào năm sau. Đặc biệt, trong năm 2018, tính bình quân mỗi trường MN, TH, THCS ở các huyện, thị xã, thành phố được đầu tư 300 triệu đồng để tu sửa, mua sắm phục vụ cho hoạt động dạy học.

     - Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được xem là giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng giáo dục. Chính vì vậy, trong những năm qua, Sở GDĐT đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này. Đến nay, có 502 trường (đạt tỉ lệ 60,9%) tăng 29 trường so với năm học 2016-2017, cụ thể: Mầm non 144/276 trường, đạt tỉ lệ 52,2% (trong đó có 24 trường đạt chuẩn mức độ 2); Tiểu học 208/274 trường, tỉ lệ 75,91% (trong đó có 64 trường đạt chuẩn mức độ 2); THCS 134/218 trường, tỉ lệ 61,47%; THPT: 16/55 trường, đạt tỉ lệ 28,6%). Với tỉ lệ này, Quảng Nam tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

     - Về công tác kiểm định chất lượng: Đến nay đã có 762/824 trường, tỷ lệ 92.47% đã hoàn thành việc tự đánh giá; 253/824 cơ sở giáo dục, tỷ lệ 30.7% được đánh giá ngoài (MN: 60/276 trường, tỷ lệ 21.74%; TH: 111/274 trường, tỷ lệ 40.51%; THCS: 79/208 trường, tỷ lệ 26.23%; THPT 04/56 trường, tỷ lệ 7.14%). Tính riêng trong năm học 2017 - 2018 toàn tỉnh có 61 cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài, tăng 18 đơn vị so với năm học 2016 - 2017. Tuy nhiên, tỉ lệ trường được đánh giá ngoài đạt thấp so với chỉ tiêu giao của Bộ GDĐT, nhất là khối trường THPT (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

5. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến khởi sắc

     Nhờ chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nên chất lượng giáo dục trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này thể hiện qua số liệu chất lượng đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Số lượng học sinh giỏi cấp quốc gia đều tăng hằng năm; học sinh Quảng Nam tham gia các kỳ thi do Bộ GDĐT tổ chức đã đạt thứ hạng cao. Cụ thể như sau:

     Năm 2018, trong Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia, Quảng Nam đạt 31 giải (tỉ lệ 53,4% ), trong đó có 11 giải Nhì, 4 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Với số giải này, Quảng Nam dẫn đầu các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên (Năm 2017: 31 giải, năm 2016: 28 giải). Đặc biệt năm nay tỉnh Quảng Nam có chất lượng giải cao hơn các năm trước và có 04 học sinh được chọn để tham gia đội tuyển dự thi quốc tế.

     - 11 học sinh xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi Olympic du học Nga năm 2018 (Trong số 12 học sinh thì có 11 học sinh Quảng Nam và 01 học sinh Nghệ An).

     - Tham dự Kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức Đoàn học sinh Quảng Nam có 05/ 06 dự án dự thi đạt giải; trong đó có 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 02 giải Tư.

     - Học sinh 02 trường THPT chuyên của tỉnh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng Bắc Bộ lần thứ XI năm 2018 có 100/108 em dự thi đạt giải, tỉ lệ 92,6% (3HCV, 26HCB, 39HCĐ, 32KK); trong đó: Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đạt 48 giải (2HCV, 14HCB, 15HCĐ, 17KK)/54 thí sinh dự thi, tỉ lệ 88,89%, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt 52 giải (1HCV, 12HCB, 24HCĐ, 15KK)/54 thí sinh dự thi, tỉ lệ 96,3%. (Năm học 2016-2017 Quảng Nam đạt 94 giải/106 em tham gia, tỉ lệ 88,7%: 7HCV, 21HCB, 36HCĐ, 30KK).

     - Tham dự Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 khu vực miền Nam lần thứ 24 năm 2018, học sinh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông có 16 giải/21 em dự thi, đạt tỉ lệ 76,2% (6HCV, 5HCB và 5HCĐ).

     - 03/04 thí sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc lần thứ 26.

     - Em Nguyễn Mai Thảo Trâm, học sinh lớp 11 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, đạt giải Nhì Cuộc thi "Thực hiện ước mơ"do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Với kết quả này, em Thảo Trâm được nhận bằng khen của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, 1 suất du học Anh ngữ hè tại Úc trị giá 7.500 AUD, 01 suất học bổng của Trường Doanh nhân "Đắc nhân tâm" trị giá 32.250.000 đồng, tiền mặt 7 triệu đồng và vật phẩm của nhà tài trợ.

6. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX

     a) Đối với GDMN:

     Trong năm học qua, đã huy động trẻ nhà trẻ: 12.240/50.977, tỷ lệ: 24% (tăng 3,9%); trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi: 70.483/79.829, tỷ lệ 88,3% (tăng 0,1%); trong đó tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học: 28.814/28.845, tỷ lệ 99,9% (tăng 0,1%).

     - Đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3032/UBND-VX ngày 09/6/2018 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non. Theo đó, chỉ đạo các địa phương thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động, các điều kiện đảm bảo về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của các cơ sở GDMN ngoài công lập và giao cho UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình trạng mất an toàn đối với trẻ tại các cơ sở GDMN trên địa bàn.

     - Tổ chức tập huấn chương trình GDMN theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDDT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho 100% CBQL, GVMN.

     - Tổ chức Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm". Hội thi với sự tham gia của 54 sản phẩm/18 huyện, thị xã, thành phố. Kết thúc Hội thi có 20/54 sản phẩm đạt giải, trong đó 06 giải A, 08 giải B và 06 giải C và đã lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu gửi dự thi do Bộ GDĐT tổ chức.

     - 100% các trường mầm non triển khai thực hiện có hiệu quả Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"; nhân rộng chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non"; tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, nhờ vậy chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được nâng cao, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 8,2%, giảm 1,8% so với đầu năm học; thể thấp còi: 8,6%, giảm 1,6% so với đầu năm học; trẻ thừa cân, béo phì: 3%, giảm 0,6% so với đầu năm học.

     Hiện nay, toàn tỉnh có 100% trường mầm non, mẫu giáo tổ chức cho trẻ học 2 buổi/ngày; Số nhóm, lớp tổ chức học 2 buổi/ngày: 3.236/3.236, tỷ lệ đạt 100%. (Trẻ 3 - 5 tuổi học 2 buổi/ngày: 70.459/70.483, tỷ lệ 99,9%; Trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày: 28.790/28.814, tỷ lệ 99,9% (tăng 0,2%)); 252 trường/274 (+ 17 trường)

b) Đối với giáo dục tiểu học:

     - Chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục theo đúng quy định của Bộ GDĐT. Các cơ sở giáo dục triển khai dạy học linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với từng đối tượng học sinh, tăng hoạt động thực hành, trải nghiệm, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh.

     - Đổi mới cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học

     - Tổ chức 05 lớp tập huấn ra đề kiểm tra định kì 4 mức độ (Ở cấp tỉnh: 180 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các huyện, thị xã, thành phố; cấp huyện: 60 lớp với 3150 học viên cốt cán tham gia); tổ chức tập huấn đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục (Ở cấp tỉnh: có 858 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia 06 môn học/HĐGD; cấp huyện: có 2208 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn tại huyện và 6660 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn tại trường). Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh tiểu học.

     - Tiếp tục triển khai Mô hình trường học mới VNEN (có 38 trường; 439 lớp; 11 260 học sinh); dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch (có 282 trường với 4430 lớp và 113163 học sinh); triển khai Đề án "Phương pháp bàn tay nặn bột" (Có 216 trường, tỉ lệ 78,83%, 3000 lớp, 78767 học sinh); triển khai Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục (có 21 trường, 62 lớp với 1508 học sinh); tổ chức dạy học Tin học (có 206 trường dạy Tin học cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 với 64143 học sinh, tỉ lệ: 89.4%.) đã đem lại hiệu quả khả quan, phát huy tính tích cực, chủ động, kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức của học sinh.

     Tổng số học sinh được học 2 buổi/ngày: 99069 em (tỉ lệ: 83,9%) (Tăng 5,3% so với năm học 2016-2017).

c) Đối với giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

     - Các trường thực hiện tốt đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học.

     - Chỉ đạo tổ chức tốt việc ôn tập, kiểm tra đánh giá học sinh học kì I, II; tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ chung toàn tỉnh đối với khối lớp 10, 11, 12 ở 9 môn (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Toán, Lý, Hóa, Sinh); khối lớp 9 là 8 môn (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh) và khối lớp 6 là 3 môn (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh). Đây là việc làm mới, tạo được hiệu ứng tích cực trong việc quản lý dạy học ở các cơ sở giáo dục.

     - Đã tổ chức hơn 60 lớp tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực cho gần 2181 giáo viên và cán bộ quản lý của các trường THPT, PTDTNT và chuyên viên các phòng GDĐT.

     - Các trường chỉ đạo xây dựng chuyên đề dạy học của tổ/nhóm chuyên môn và quản lý hoạt động chuyên môn qua mạng "Trường học kết nối".

     - Tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương, Sở GDĐT đã khuyến khích các đơn vị triển khai thực hiện mô hình trường học mới đối với lớp 6, 7, 8 THCS trên tinh thần tự nguyện đăng ký của học sinh và gia đình (Có 08 trường THCS với 15 lớp thực hiện mô hình trường học mới).

     - Tổ chức tốt Kỳ thi Học sinh tài năng cấp trung học; Cuộc thi KHKT cấp tỉnh nhằm khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

     - Toàn tỉnh có 64/218 trường THCS tổ chức dạy 2buổi/ngày (tỉ lệ 29,36%).

c) Giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp

     - Hiện có 02 TT GDTX; 134 trung tâm HTCĐ/244 xã, phường, thị trấn (đã sáp nhập 57 TT HTCĐ vào trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn); có 56 trung tâm ngoại ngữ: đang hoạt động 47 trung tâm, 6 trung tâm đang chờ cấp phép, tạm dừng hoạt động 3 trung tâm, với 207 GV, trong đó có 17 GV người nước ngoài.

     - Năm học qua, Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam đã mở được 23 lớp với 729 học viên GDTX cấp THPT. Trong đó: Học viên chỉ học Chương trình GDTX cấp THPT: 169 HV; học viên học GDTX cấp THPT kết hợp với học nghề: 560 HV); dạy 04 nghề phổ thông cho học viên GDTX với 35 lớp, 1.334 học sinh; mở liên kết đào tạo đại học được 09 lớp, với 570 học viên; tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng dân tộc cho 120 học viên là cán bộ, giáo viên đang công tác tại các huyện miền núi; phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng mở được 02 lớp ôn tập và khảo sát trình độ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cấp độ B1 và B2 cho 65 học viên. Trung tâm HTCĐ ở các địa phương đã tổ chức 251 chuyên đề với 321 lớp và đã có 212.216 lượt người tham gia.

     - Tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định củng cố Ban Chỉ đạo và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Giai đoạn II, 2017 - 2020 về xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

     - Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 đạt kết quả tốt. Qua tuần lễ này, các địa phương đã vận động được hơn 5.456 cuốn sách các loại; gần 80 băng, đĩa và 10 bộ máy tính để tăng cường cho các thư viện và thu hút hơn 10.345 lượt người tham dự.

     - Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng chương trình phối hợp hoạt động Khuyến học - Khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 - 2020.

     - Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng chương trình phối hợp "Đẩy mạnh công tác xây dựng XHHT" ở địa bàn biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025.

     - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức tuyển sinh đào tạo các ngành sư phạm trình độ trung cấp được: 219 học sinh (SPMN: 192, SP tiểu học: 27). Số học sinh sư phạm trình độ trung cấp thi tốt nghiệp ra trường năm 2017-2018: 271 (SPMN: 205, SP tiểu học: 39, Sư phạm Mỹ thuật: 11, Sư phạm Âm nhạc: 16).

     - Năm 2017 có 7.987/14.255 (kể cả thí sinh tự do), trúng tuyển đại học; tỉ lệ: 56.03%.

     - Năm 2018, có 17.635 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia. Trong đó có 14.025 thí sinh dùng kết quả thi để xét tuyển đại học.

7. Phát triển giáo dục miền núi

      - Ở 9 huyện miền núi có 89 trường MN, MG; 106 trường tiểu học; 68 trường THCS (trong đó có 21 trường TH&THCS, 03 trường PTDTNT THCS, 29 trường PTDTBT THCS), 16 trường THPT (trong đó có 3 trường PTDTNT THCS&THPT).

     - Đã huy động 10.642/ 49.676 trẻ nhà trẻ, đạt tỷ lệ 21,4% ; trẻ 3-5 tuổi ra lớp: 68.640/ 79.690 trẻ, đạt tỷ lệ: 86,1%. Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp: 28.673/ 28.768 trẻ; tỷ lệ 99,7% (tăng 0,1%). Tiểu học có 99% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

     - Tại 9 huyện miền núi, có 18/89 trường MG, đạt tỉ lệ 20,5%; 38/106 trường tiểu học, tỉ lệ: 35,85%; 16/68 trường THCS, đạt tỉ lệ 23,52% ; 02/16 trường THPT, tỉ lệ 12,5% đạt chuẩn quốc gia.

     - Trong thời gian qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh thông qua các chương trình, dự án, chính sách; đặc biệt là chế độ chính sách đối với học sinh, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Vừa qua, Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã kiểm tra và đánh giá rất cao công tác phát triển giáo dục miền núi của tỉnh Quảng Nam.

     - Hiện nay, Sở GDĐT đang trình UBND tỉnh đề án "Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đáp ứng yêu cầu tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới" và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề án "Chính sách, chế độ đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên là người dân tộc thiểu số và trẻ mầm non, học sinh phổ thông là người khuyết tật con của gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018- 2021". Chắc chắn khi các đề án này được phê duyệt sẽ là cơ sở để giáo dục miền núi phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm đến.

8. Công tác học sinh, sinh viên và giáo dục thể chất

     - Các cơ sở giáo dục đã tiến hành rà soát, lựa chọn hình thức, nội dung, giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

     - Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Cuộc thi pháp luật trực tuyến cho học sinh THPT, với hơn 31.000 lượt học sinh tham gia dự thi. Nhiều đơn vị tổ chức các buổi nói chuyện dưới cờ, mời cán bộ lão thành cách mạng, công an địa phương, các chuyên gia tâm lý, thầy cô giáo... đến nói chuyện với các em nhằm giúp các em ý thức hơn trong việc học tập và ứng xử trong quan hệ bạn bè, thầy trò và xã hội; tổ chức diễn đàn "Lắng nghe học sinh nói" giữa lãnh đạo, giáo viên với học sinh để nắm bắt và xử lí kịp thời về tâm tư, nguyện vọng của học sinh; tổ chức thành công Hội thi Văn hóa – Thể thao dành cho học sinh dân tộc thiểu số cấp THCS.

     - Tổ chức tập huấn cho giáo viên 218 trường THCS, 55 trường THPT về công tác giáo dục an toàn giao thông. Triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", với trên 70000 bài dự thi của học sinh và 4200 bài dự thi của giáo viên; phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tổ chức được 4 lớp tập bơi cho 200 học sinh ở các vùng thường xảy ra lũ lụt; tổ chức diễn tập phòng tránh thiên tai tại trường học.

     - Phối hợp cùng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tập huấn về Y tế trường học cho các bộ phụ trách của các Phòng GDĐT và 1 số trường trung học phổ thông; tổ chức kiểm tra y tế học đường tại 19 đơn vị, kết quả xếp loại Tốt: 6, Khá: 12, TB:01; các đơn vị trường học đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ ở các bếp ăn bán trú, nội trú.

- Phối hợp chặt chẽ với Tỉnh Đoàn trong việc chỉ đạo hoạt động Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học.

- Công tác Chữ thập đỏ đã được quan tâm đúng mức; nhiều đơn vị đã huy động, quyên góp, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Riêng Sở GDĐT đã vận động và hỗ trợ 50 triệu đồng cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

     - Triển khai giảng dạy môn Võ cổ truyền trong trường học cho đội ngũ giáo viên ở các phòng GDĐT và các trường THPT, PTDTNT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước, phối hợp với tổ chức Swim Việt Nam phổ cập bơi cho học sinh; tổ chức, duy trì việc tập thể dục buổi sáng đối với các trường nội trú, thể dục giữa giờ chống mệt mỏi đối với tất cả trường học các cấp.

9. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra

      - Phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục và cấp giấy chứng nhận cho 175 học viên. Lớp bồi dưỡng đã cung cấp nhiều kiến thức và những bài học thực tiễn cần thiết, bổ ích cho học viên để ứng dụng trong hoạt động thanh tra.

     - Đã tiến hành kiểm tra chuyên môn đột xuất giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (Cấp học MN: đã kiểm tra 4 Phòng GDĐT và 12 trường MG-MN; cấp tiểu học đã kiểm tra 8 Phòng GDĐT và 29 trường; cấp trung học cơ sở đã kiểm tra 6 Phòng GDĐT và 15 trường THCS; cấp THPT kiểm tra được 19 đơn vị). Sau kiểm tra Sở GDĐT đã có thông báo kết luận kịp thời để các đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, thiếu sót. Nhờ đó đã xây dựng kỷ cương, nề nếp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Chắc chắn việc đổi mới công tác kiểm tra này sẽ có những chuyển biến tích cực hơn nữa về chất lượng giáo dục trong những năm đến (Trước đây công tác này thường giao cho Thủ trưởng các đơn vị thực hiện).

     - Đã tiến hành 12 cuộc thanh tra (04 cuộc thanh tra hành chính, 07 cuộc thanh tra chuyên ngành và 01 cuộc thanh tra đột xuất); thanh tra 16 đơn vị trực thuộc về cấp bù học phí theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường thanh tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm, thu chi các khoản ngoài ngân sách tại 12 cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, công tác thanh tra coi thi, chấm thi đã được triển khai thực hiện đầy đủ, chặt chẽ góp phần thực hiện nghiêm túc quy chế thi trên địa bàn tỉnh.

      - Qua thanh tra, đã phát hiện và thu hồi nộp ngân sách các nội dung chi sai quy định với tổng số tiền 759.972.641 đồng; thu hồi nhập quỹ nguồn kinh phí ngân sách năm 2017 với số tiền 16.035.032 đồng; thu hồi trả lại cho phụ huynh học sinh số tiền 1.333.187.800 đồng do thu trái quy định; thu hồi nhập quỹ tăng tiết số tiền 216.177.880 đồng từ nguồn quỹ tăng tiết do chi không đúng mục đích theo quy định; thu hồi nhập quỹ nguồn kinh phí Ban Đại diện cha mẹ học sinh số tiền 130.040.000 đồng; thu hồi nhập quỹ để khôi phục nguồn kinh phí học phí năm 2017 số tiền 475.874.724 đồng.

    - Tổ chức thẩm tra quyết toán hằng năm đối với 100% đơn vị trực thuộc, kịp thời hướng dẫn các đơn vị khắc phục những sai sót trong việc quản lý tài chính, tài sản.

     - Các kết luận thanh tra đã xác định rõ trách nhiệm mỗi cá nhân, các sai phạm phát hiện sau thanh tra đã được xử lý nghiêm (Đã giáng chức và chuyển công tác 01 Hiệu trưởng, xử lý kỷ luật cảnh cáo 01 Phó Hiệu trưởng và 01 Kế toán. Vấn đề này chưa từng xảy ra đối với Giáo dục Quảng Nam từ khi thành lập đến nay). Việc làm này đủ mạnh để chấn chỉnh, răn đe nhằm thiết lập trật tự kỷ cương ở các cơ sở giáo dục.

10. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục.

      - Chỉ đạo các đơn vị triển khai cho trẻ mầm non làm quen với Tiếng Anh và đến nay đã có 18/276 trường MN, MG thuộc 4/18 huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

     - Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ GDĐT. Tổ chức thực hiện đề án dạy học ngoại ngữ ở trường tiểu học cho học sinh lớp 3, 4, 5.

     + Dạy học tiếng Anh cho lớp 1, 2: Số trường : 80 (tỉ lệ: 27.1%); Số học sinh: 12563 (tỉ lệ: 26.9%);

     + Dạy học tiếng Anh cho lớp 3, 4, 5: Số trường : 287 (tỉ lệ: 97%); Số học sinh: 69688 (tỉ lệ: 97.1%);

     + Tổng số giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học: 483, trong đó có 205, tỉ lệ: 42.44% giáo viên đạt chuẩn theo khung năng lực (B2, C1, C2) và 76 giáo viên chưa khảo sát (tỉ lệ: 15.73%).

     - Tiếp tục triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên tại hai trường THPT chuyên.

     - Chỉ đạo các đơn vị tổ chức dạy bổ trợ tiếng Anh cho học sinh; nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh với 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học chương trình tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020; phối hợp với các tổ chức, cá nhân, giáo viên nước ngoài tham gia dạy học ngoại ngữ ở các trường phổ thông (đặc biệt là 02 trường chuyên). Đồng thời tổ chức cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh để nâng cao chất lượng, phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh.

Nhìn chung, việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ đã được Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục chú trọng, đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong giai đoạn hiện nay.

     - Căn cứ Thỏa thuận hợp tác toàn diện về công nghệ thông tin và viễn thông giai đoạn 2017-2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) ký kết ngày 18/10/2017, Sở GDĐT và Chi nhánh Viettel Quảng Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác để xây dựng Hệ thống giáo dục thông minh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

     Đã tổ chức 77 lớp bồi dưỡng qua mạng trường học kết nối với 2.767 cán bộ, giáo viên phổ thông tham gia, tỉ lệ 31,9%; Trong đó khối trường THPT có 2.181/2.654 tổng số CBGV được bồi dưỡng, tỉ lệ 82,2%; khối trường THCS có 586/6.024 số CBGV được bồi dưỡng, tỉ lệ 9,1%. Ngoài ra có 100% cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đã được tổ chức tập huấn 10 mô đun nâng cao qua mạng do Bộ GDĐT tổ chức; việc ứng dụng các phần mềm trong quản lý được các đơn vị ứng dụng có hiệu quả.

      - Tổ chức quản lý và phát huy có hiệu quả các dự án của các tổ chức phi Chính phủ như: Tầm nhìn thế giới, tổ chức VVOB, CRS, SCI....đã hỗ trợ cho một số đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, mua sắm trang thiết bị, xây dựng phòng học...với tổng kinh phí hỗ trợ gần 11 tỷ đồng.

     - Một số huyện có sự hỗ trợ của dự án VVOB đã tiếp cận một số mô hình, phương pháp tiên tiến của thế giới, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non, đặc biệt là hoạt động quan sát, đánh giá trẻ. Qua đó, giáo viên cũng năng động hơn trong các hoạt động giáo dục trẻ.

     - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường Đại học Nữ sinh Dongduk (Hàn Quốc) tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên về phát triển các chương trình liên kết đào tạo, hợp tác khoa học và nghiên cứu đào tạo.

11. Tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia và thi tuyển năm 2018

     a) Đối với thi THPT quốc gia

     - Để tổ chức tốt kỳ thi, Sở GDĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03 /CT-UBND ngày 27/4/2018 về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 và ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

     - Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ cho các trường THPT ở vùng cao tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh với tổng kinh phí 1479.000.000 đồng; bên cạnh đó, Sở đã tổ chức ký kết giao lưu kết nghĩa; tổ chức các đoàn giáo viên cốt cán ở miền xuôi hỗ trợ chuyên môn cho các trường THPT ở miền ngược nhằm chuẩn bị kiến thức cho học sinh vùng dân tộc thiểu số dự thi THPT đạt kết quả tốt nhất.

     - Các trường Đại học do Bộ GDĐT phân công tổ chức kỳ thi đã có sự phối hợp rất tốt với Sở GDĐT trong việc tổ chức kỳ thi.

     - Phòng PA 83, Công an tỉnh đã xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm an ninh, an toàn cho việc sao in đề, vận chuyển đề, bài thi, bảo vệ chặt chẽ kỳ thi. Công ty Điện lực, Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương liên quan đã có sự phối hợp tổ chức tốt kỳ thi. UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh dự thi, nhất là học sinh ở các huyện miền núi.

     - Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về sao in đề, tổ chức coi thi, chấm thi nên kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sai sót làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

     - Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Quảng Nam (không tính thí sinh tự do) là: 15840/16581, tỷ lệ 95,53%. (năm 2017, có 15816/16824, tỉ lệ 94,01%; năm 2016 có 14176/16229, tỉ lệ 87,35%; năm 2015: 16530/18512, tỷ lệ: 89,29%).

     - Mặc dù nội dung đề thi năm nay có cả chương trình lớp 11 và lớp 12, hơn nữa mức độ phân hóa cao, thế nhưng học sinh Quảng Nam có số lượng điểm 9, 10 khá cao.

     + Số điểm từ 9 trở lên: 339 (Trong đó: Toán: 02, Văn: 66, Lý: 04; Hóa: 03; Sinh: 07; Sử: 04; Địa: 31; GDCD: 203; Ngoại ngữ: 19).

     + Em Nguyễn Quốc Thạch, học sinh Trường THPT Phan Bội Châu đạt 9,75 môn Văn (Năm 2017, có em Trần Đình Duy, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm là học sinh duy nhất của cả nước đạt điểm 10 môn Văn).

     + Em Lê Thị Nhàng, Trường PTDTNT tỉnh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân (HS người DTTS).

     - Thủ khoa tốt nghiệp THPT năm học 2017-2018 là em Trương Nhật Nguyên Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Văn: 9, Toán: 9, Ngoại ngữ: 7,6, KHTN: 6,67; điểm xét tốt nghiệp là 9,03).

b) Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và vào trường PTDTNT tỉnh.

     - Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phương án tuyển sinh vào các trường THPT, PTDTNT.

     - Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và Trường DTNT tỉnh. Đặc biệt, năm nay thí sinh dự thi vào             Trường DTNT tỉnh phải thi 03 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh. Việc đổi mới từ xét tuyển sang thi tuyển sẽ góp phần nâng cao chất lượng của Trường DTNT trong những năm đến.

12. Công tác truyền thông giáo dục và thi đua khen thưởng

     - Phối hợp với QRT mở chuyên mục Giáo dục Quảng Nam; ký kết phối hợp với Báo Quảng Nam để thực hiện công các truyền thông giáo dục. Tổ chức thành công Chương trình "Học trò xứ Quảng" và được nhiều tỉnh thành trên cả nước đến tìm hiểu, học hỏi cách thức tổ chức hoạt động này.

     - Nhân rộng 85 gương thầy cô giáo có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo do Bộ GDĐT phát động(Sở GDĐT đã phát động cuộc thi viết về gương thầy cô giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo của ngành và xuất bản Đặc san "Gương sáng nhà giáo tỉnh Quảng Nam năm 2017". Đặc san đã được đăng tải vào mục Người tốt, việc tốt trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT Quảng Nam)

     - Các chuyên mục như: Hỏi đáp trực tuyến; số điện thoại đường dây nóng, hòm thư tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị; hỏi đáp về thi THPT quốc gia, văn bản mới...trên Cổng thông tin điện tử của Sở đã góp phần thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục.

     - Các bài viết về hoạt động của ngành, các nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT về Chương trình sách giáo khoa mới, những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia, vấn đề văn hóa ứng xử trong trường học đã được đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin điện tử và đã được các đơn vị trực thuộc đăng lại trên website của đơn vị mình, nhờ đó, chức năng truyền thông giáo dục đã được phát huy hiệu quả khá tốt.

     Phối hợp tốt với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Tổ chức vinh danh 85 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có thành tích xuất sắc trong phong trào đổi mới sáng tạo nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ban hành các quyết định, cấp phát bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi lớp 9, lớp 12, khen thưởng các kỳ thi, hội thi do Bộ và Sở tổ chức trong năm học kịp thời. Sở GDĐT tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất và đi vào chiều sâu.

Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

I. Phương hướng

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non chỉnh sửa theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GDĐT; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân của học sinh; chuẩn bị mọi điều kiện, nguồn lực để chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình SGK, GDPT mới, trước tiên là ở cấp tiểu học vào năm học 2019-2020 (đối với lớp đầu cấp); tiếp tục đầu tư phát triển giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm

     1. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại điểm trường, điều chỉnh số học sinh/ lớp và quy mô lớp học một cách hợp lý gắn với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); tạo điều kiện chuyển đổi mô hình trường mầm non, phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở nơi có khả năng xã hội hóa cao theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đưa trường THPT Võ Chí Công đi vào hoạt động; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đưa vào kế hoạch xây dựng Trường THPT Trần Đại Nghĩa và Trường THPT Nguyễn Huệ tại địa điểm mới.

     2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

     3. Xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh đầu tư, chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình SGK, GDPT mới theo đúng lộ trình quy định.

     4. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục tham mưu các cấp đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xem đây là giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất như: bàn ghế, bảng, hệ thống điện, quạt, cảnh quan trường học, nhất là hệ thống nhà vệ sinh của học sinh để có kế hoạch tham mưu đầu tư mua sắm, sửa chữa nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học ở các cơ sở giáo dục.

     5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, nhất là kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên các cấp nhằm thiết lập lại nề nếp quản lý chuyên môn ở các cơ sở giáo.

     6. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, nâng cao chất lượng đầu vào cho 02 trường THPT chuyên và Trường PTDTNT tỉnh. Thực hiện công tác phân luồng sau THCS theo đúng lộ trình quy định.

     7. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục; tăng tỷ lệ cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài, nhất là đối với cấp THPT.

     8. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ; xử lý nghiêm trường hợp dạy thêm trái với quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về thu chi các khoản ngoài ngân sách.

     9. Đổi mới tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục và cho học sinh.

     10. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể theo hướng gắn với hiệu quả công việc, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, của ngành, kịp thời động viên, tạo động lực tích cực cho nhà giáo; tổ chức phong trào thi đua với các tiêu chí thiết thực bảo đảm khả thi; có lộ trình thực hiện cụ thể, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, tránh bệnh thành tích.

     Cũng tại Hội nghị, Sở GDĐT đã tổ chức trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho thầy giáo Lương Phước Hùng, GV Trường THCS Quang Trung, thị xã Điện Bàn và cô giáo Nguyễn Thị Bích Trâm, Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Phú Ninh; đông thời tổ chức chia tay các đồng chí Hiệu trưởng các Trường THPT, PTDTNT, Trưởng phòng GDĐT nghỉ hưu và chuyển công tác khác và tặng hoa chúc mừng cho các Thủ trưởng các đơn vị mới được bổ nhiệm trong năm học 2017-2018.

NGUT1

     Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; cùng với sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn ngành, chắc chắn rằng, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019 đã đề ra ./.


Tác giả: Hồ Văn Hưng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết