Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 124B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ
Điện thoại: 0510. 3812087
Email: 
ndtoan57@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Nguyễn Đình Toàn

0510.3811354

0982465615

Phó Giám đốc

Hồ Chí Hà

 

0905220498

Phó Giám đốcNguyễn Đông 

0905311003

Phòng Đào tạo

 

0510.2210730

 

Trung tâm GDTX-HN huyện Bắc Trà My
Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
Điện thoại: 0510. 3882240

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Lê Quang Đô

0510.3604212

0914019767

Công đoàn

Lại Thế Minh

0510.3882240

01263778197

    

Trung tâm GDTX-HN huyện Duy Xuyên
Địa chỉ:  Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6267107
Email: 
ttgdtxhndx@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Lê Văn Công

0510.6267141

01684027693

Phó Giám đốc

Ngô Văn Hãng

0510.3877648

0978570889

Trung tâm GDTX-HN huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
Điện thoại: 0510.3865239

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Võ Đức Thắng

 

 0906512924

Phó Giám đốc

Huỳnh Ngọc Danh

0510.3865525

0903553525

Phó Giám đốc

Lê Khắc Tâm

 

0982454707

Trung tâm GDTX-HN huyện Điện Bàn
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn
Điện thoại: 0510.3867335
Email: 
gdtxhndienban@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Đặng Trung Phương

0510.3867335

0905535819

    

Giáo vụ

Trần Công Hải

0510.3867094

0914013217

    

Trung tâm GDTX-HN huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức
Điện thoại: 0510.3883003

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Nguyễn Đức Huynh

0510.3883003

0987112702

Phó Giám đốc

 

 

 

Trung tâm GDTX-HN thành phố Hội An
Địa chỉ: 13 Trần Hưng Đạo- Hội An- Q.nam
Điện thoại: 0510.3861321
Email: 
ttgdtxhndnhoian@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Võ Văn Ba

0510.3910640

0935303070

Phó Giám đốc

Nguyễn Tùng

0510.3861147

0905247032

Trung tâm GDTX-HN huyện Phú Ninh
Địa chỉ: Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3847958
Email: 
gdtxpn@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Phan Văn Kiểm

0510.2210958

0914054342

Trung tâm GDTX-HN huyện Quế Sơn
Địa chỉ:  Thị Trấn Đông Phú,Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3885317
Email: 
gdtxhnqueson@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Trần Đình Quy

0510.3885317

0983263509

Trung tâm GDTX-HN huyện Tiên Phước
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước
Điện thoại: 0510.3884245
Email: 
viettho_gdtxtp@yahoo.com.vn

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Lê Viết Thọ

 

0974004915

Trung tâm GDTX-HN huyện Thăng Bình
Địa chỉ: Xã Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3873313

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Vũ Bàng

0510.3667138

0914167494

Phó Giám đốc

Ngô   Dũng

0510.3873313

0905345137

Trung tâm GDTX - HN huyện Nam Trà My
Địa chỉ: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3880146

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

 

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Ngọc Thôi

0510.3880306

0914782363

Trung Tâm GDTX - HN Núi Thành
Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 0510.3.871525
Email: 
ttgdtxnuithanh2003@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Trương Quang Thạnh

0510.904888

0914001116