​​​​​​Danh bạ điện thoại các trường Dân tộc nội trú

 

Trường PTDTNT Nước Oa - Bắc Trà My

Địa chỉ: Tổ Trấn Dương, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My
Điện thoại: 0510.3882082

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Hiệu trưởng

Trần Phúc

5103882082

0982882507

Phó Hiệu trưởng

Hồ Thị Hiến

5103882082

01695847090

Phó Hiệu trưởng

Bùi Ngọc Luận

 

01686148617

Trường PTDTNT Nam Trà My
Địa chỉ:  Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My
Điện thoại: 0510.3880079
Email: vpdtntntm@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Hiệu trưởng

Nguuyễn Xuân Ảnh

 

0985977218

Phó Hiệu trưởng

Hồ Minh Vương

 

01683830691

Phó Hiệu trưởngNguyễn Thị Ngoan 

01696472261

Trường PTDTNT Đông Giang
Địa chỉ: Thị trấn Prao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3898238
Email: dtntdgqn@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Hiệu trưởng

Trần Văn Tri

05103898238

0917467562

Phó Hiệu trưởng

   

Trường PTDTNT Tây Giang
Địa chỉ:  Xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:   0510.3796970
Email: ptdtnttaygiang@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Hiệu trưởng

Huỳnh Ngọc Hưng

0510.3796501

0909144047

Phó Hiệu trưởng

Trrần Quốc Tuấn

0510.3796470

0983444030

Phó Hiệu trưởng

   

Trường PTDTNT Nam Giang
Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang
Điện thoại: 0510. 3840242
Email: dtntnamgiang@gmail.com

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Hiệu trưởng

Lê Cảnh Phương Hạnh

0510. 3840037

0914781954

Phó Hiệu trưởng

Phan Văn Nên

0510. 3840242

0905930592

Phó Hiệu trưởng

Võ Đình Hòa

0510. 3840242

01216655027

Trường PTDTNT Hiệp Đức
Địa chỉ: xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3883730

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Hiệu trưởng

Trần Văn Hoàng

0510.3965779

0976559799

Phó Hiệu trưởng

Huỳnh Ngọc Hải

0510.3883730

01699019786

Phó Hiệu trưởng

Trần Văn Bình

0510.3883730

0978568966

Phó Hiệu trưởngLê Văn Hồng 

0935230766

Trường PTDTNT Phước Sơn
Địa chỉ: Số 39 Phan Châu Trinh - Phước Sơn - Quảng Nam
Điện thoại: '0510.3881272 - 0510.3681389

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Hiệu trưởng

Phan Văn Chương

05103681389

0905771735

Phó Hiệu trưởng

Đào Văn Nhựt

05103881272

0905558905

Phó Hiệu trưởng

Phạm Thị Thứ

05103881272

0905902397